Výškové práce a údržba domu

Při údržbě bytového či činžovního domu se setkáte s potřebou využití služeb specializované společnosti, která provádí výškové práce. Společností, které provádějí výškové práce je na trhu více a každá se specializuje na určitý druh této činnosti.

Jaké výškové práce jsou nejčastěji nabízeny?

Výškové práce z plošiny

Jedním z nich je využití plošin. Plošiny mají tu výhodu, že je možné je přistavit k objektu, jelikož jsou mobilní a po ukončení činnosti je možné je opět odvézt. Nevýhodou je ovšem to, že je nutný prostor kolem objektu, kam bude plošina přistavena. Dále jsou prostory, například dvory v zástavbě činžovních domů, kam se s plošinou není možné dostat. V případě, že bude plošina přistavena z ulice je v některých případech nutné zajistit zábor místa. Plošiny mají také podle typu omezení jak výškové, tak také co se do šíře manipulace týče. Z cenového hlediska zákazník, tedy majitel či správce objektu většinou platí jak samotné dopravení plošiny, tak také následný hodinový nájem. V místech, kde to situace umožňuje a přistavení plošiny je možné se nicméně jedná o rychlou realizaci výškových prací.

Stavba lešení a výškové práce

Jinou možností, jak provádět výškové práce je stavba lešení. Stavba lešení vyžaduje také zábor místa, ovšem v těsné blízkosti objektu. Samotná stavba je ze všech popsaných způsobů provádění výškových prací časově nejnáročnější. Vzhledem k tomu, že klient platí jak závoz lešení, tak také samotnou stavbu, pronájem, bourání a odvoz lešení je toto vhodné pro velice náročné a časově nákladné práce.

Výškové práce pomocí horolezecké techniky

Poslední možností, kterou si v krátkosti popíšeme je použití horolezecké techniky. Toto řešení je využíváno na celou řadu prací ve výškách při údržbě objektů. Při práci s použitím horolezecké techniky takzvaně z lana není nutný ve většině případů prostorově náročný zábor místa, ani není třeba pracoviště zdlouhavě připravovat. Výškové práce se tak provádějí pomocí lan. Pracovník je zavěšený na lano, vše potřebné má ve své blízkosti a při postupném slaňování vykonává svěřený úkol. Společnost sama pod místem výkonu práce umístí informativní cedule o tom, že na budově probíhají výškové práce. Takovýto způsob provádění výškových prací je prostorově velice nenáročný a je možné ho využít na velice nepřístupných místech, jako jsou světlíky domů, přístupy ze dvorů a podobně.

Publikováno: 12. 01. 2021

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Adam