Solární panely na střeše vydrží dlouhé roky

Fotovoltaika stále po letech budí řadu otázek a nejasností. Lidé se ptají především na to, jestli se investice vyplatí. Přece jen nemluvíme o úsporném opatření za hubičku, jedná se o poměrně drahou záležitost, i když je pravdou, že se na ni vztahuje dotace z programu Nová zelená úsporám. Pokud vám v hlavě koluje tentýž dotaz, máme pro vás jasnou odpověď - nemusíte se obávat toho, že vám za pár let vypoví svou službu.

Společníci na několik dlouhých desítek let

Podle odborníků se životnost solárních panelů rovná pětadvaceti až třiceti letům, ne-li delší době. Po tuto dobu se nemusíte obávat ani výrazného poklesu pod nominální výkon. Samozřejmě, nebudou desítky let fungovat stoprocentně, ale pod osmdesát procent zkrátka nepoklesnou.

Dokonce není nutné solární panely ani nijak opečovávat. Obsluha je velmi nenáročná a nemusíte ji opakovat každý týden či měsíc. Je dobré nezapomínat na servisní prohlídky, v tom prakticky spočívá celá péče o ně.

Dotace až do výšky 50 procent způsobilých výdajů

Pořizovací cenu fotovoltaické elektrárny může rapidně snížit dotace z programu Nová zelená úsporám. Ale to už jsme zmiňovali. Bohužel řada lidí žije v domnění, že se jedná o dotaci minimální, která příliš nepokryje způsobenou “ztrátu” z rodinné kasy. Ve skutečnosti se tento jednorázový finanční příspěvek může rovnat až padesáti procentům způsobilých nákladů, což je částka opravdu velice přijatelná. Maximálně se může jednat o příspěvek rovnající se 150 tisícům korun, což není bonus zrovna k zahození.

O výši dotaci rozhoduje nejen velikost či typ fotovoltaické elektrárny, ale také to, jak velkou úsporu přinese. Pokud se výrazně sníží energetická náročnost rodinného domku, můžete počítat s velkou štědrostí, kterou dotační program vykáže.

Publikováno: 28. 05. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: Adam