Rekuperační systém nastolí v domě optimální vnitřní ovzduší

Víte, co výrazně ovlivňuje kvalitu bydlení? Lví podíl na tom, jak se budete doma cítit, nemá jen vybavení a estetická stránka, ale také mikroklima - respektive to, jak je objekt větrán. V optimálním vnitřním prostředí se nám lépe dýchá v neposlední řadě se vyhneme rychlému znehodnocení stavebních materiálů. Dobře větraný objekt má mnohem delší životnost.

Chcete lépe žít? Začněte zdravě dýchat!

V minulosti se kvalita vnitřního ovzduší příliš neřešila, ostatně nebyl k tomu důvod. Ve vnitřních prostorách jsme netrávili ani zdaleka tolik času jako dnes a i proto jsme vnitřní mikroklima postavili na druhou kolej. V současnosti je vše jinak a kvalita vnitřního ovzduší patří mezi hojně diskutovaná témata. Na kvalitu vnitřního ovzduší má vliv spousta faktorů, které dělíme na krátkodobé a dlouhodobé. A zatímco krátkodobé vlivy (např. objem vzduchu na jednu osobu, vaření, úklid...) lze poměrně jednoduše eliminovat, na dlouhodobé faktory je třeba myslet již v době výstavby či rekonstrukce. Negativní vliv mohou mít nevhodně vybrané stavební materiály, izolace a nábytek, které jsou zdrojem výparů formaldehydu.

Co je to rekuperace a jak funguje?

Pokud vám na svém zdraví opravdu záleží, neměli byste kvalitu vnitřního ovzduší podceňovat a naopak ji začít řešit co nejdříve. Součástí moderních novostaveb bývá důmyslná vzduchotechnika a to nejčastěji v podobě rekuperačních jednotek, které patří k nejefektivnějším zařízením svého druhu. Systém rekuperace funguje na zpětném využívání tepla z vnitřního vzduchu, které je odsáto a následně ohřívá čerstvý vzduch, který do objektu proudí zvenku. V průběhu teplých měsíců rekuperační jednotky naopak vzduch ochlazují. Jednoduše se po celý rok starají o to, aby bylo vnitřní prostředí v optimální teplotě. Díky rekuperaci se dovnitř nedostanou alergeny a prach, které by do ní v případě klasického větrání proudily.

Nechte si poradit od specialisty na větrání

V případě, že jste během výstavby či rekonstrukce na rekuperaci zapomněli, nebo ji podcenili, můžete chybu napravit. Pomocnou ruku vám podají specialisté ze společnosti SORKE s.r.o., která se dodávkami a realizací technických zařízení pro větrání, ohřevu a chlazení vzduchu zabývá již od roku 1995. Firma se postará o vše – kompletním návrhem počínaje, až po finální montáž, přičemž využívá pouze prověřené a vysoce kvalitní systémy renomovaných značek. Chcete se dozvědět další informace ohledně rekuperace? Najdete je na www.sorke.cz. Investice do rekuperační jednotky je investicí do vašeho zdraví, ale i z finančního hlediska se vrátí v poměrně krátkém časovém horizontu.