Proč je průmyslová filtrace vzduchu tak důležitá pro lidské zdraví?

Kvalita dýchaného vzduchu má prokazatelné účinky na lidské zdraví. Proto jsou dýchací onemocnění kvůli zplodinám a prachu jsou jedny ze zdravotních hazardů, se kterými se pracovníci v průmyslových odvětvích potýkají.

Dopad průmyslového znečištění na zdraví

Při výrobě se uvolňují zplodiny, prach nebo chemické látky, které mohou být pro lidi škodlivé. Znečištěný vzduch ovlivňuje hlavně funkci plic a způsobuje i ostatní respirační problémy.

Odsávání spalin je tedy důležité jako prevence proti závažným onemocněním. Podle European Environment Agency vdechování znečištěného vzduchu může vést k chronické obstrukční plicní nemoci, onemocnění průdušek, rakovině plic nebo i infarktu.

Podle studie Future Workplace Wellness je čistý vzduch jeden z parametrů, který vede k větší spokojenosti a produktivitě zaměstnanců. Průzkumy dokonce ukazují, že čerstvý vzduch zvyšuje produktivitu zaměstnanců až o 11 %.

Samotní zaměstnanci (58 %) vnímají kvalitu vzduch jako jeden z nejdůležitějších aspektů na pracovišti.

Znečištěný vzduch nás obklopuje v každodenním životě, zejména však v industriálních oblastech. Průmyslová filtrace vzduchu je jeden ze způsobů, jak co nejlépe zabránit vzniku zdravotních potíží a zároveň zajistit spokojenost a vysokou produktivitu zaměstnanců.

Další výhody průmyslového odsávání

Čistý vzduch však není pouze o zdraví pracovníků, má také dopad na efektivnost práce a kvalitu zpracovaných produktů.

Při obrábění materiálů vznikají piliny a prach, které znečišťují pracovní plochu. Usazování prachu ve výrobních prostorách může vést k poškození strojů, a navíc se zvyšuje riziko výbuchu.

Odsávání prachu je tedy zásadní nejen kvůli potenciálnímu vzniku respiračních onemocnění, ale také jako prevence proti explozi. Čisté pracovní prostředí navíc vede k lepším výsledkům ve výrobě.

Publikováno: 14. 12. 2021

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Adam