Štítek energetické náročnosti už zdobí i naše obydlí

Na to, že jsou spotřebiče označeny štítky, které vypovídají o jejich energetické náročnosti, jsme si za ta léta docela dobře zvykli. Jde o praktický ukazatel, díky kterému snadno a rychle poznáme, jakého energetického žrouta si domů chystáme nastěhovat. Jestlipak jste však věděli, že vlastní označení o energetické náročnosti už mají také budovy?

Štítek energetické náročnosti, přesněji řečeno průkaz energetické náročnosti budov (PENB), neslouží k ničemu jinému, než energetické štítky na spotřebičích – jeho úkolem je podat informace o energetické náročnosti budovy. Zpracovává se pro rodinné i bytové domy, ale také objekty spadající do sektoru služeb a výroby. A které složky se na celkové energetické náročnosti budovy podílí? Jde o celkovou spotřebu energie nutné k provozu, tedy té, které využíváme na vytápění, ohřev vody, klimatizaci, osvětlení či vzduchotechniku.

Co musí obsahovat průkaz energetické náročnosti pro rok 2013?

Průkazy energetické náročnosti budov mají formu protokolu, ve kterém je obsažen popis dané budovy, energetické systémy, energetická bilance, ale také doporučení pro snížení spotřeby energie. A samozřejmě identifikační údaje o zhotoviteli průkazu a dobu, po kterou bude dokument platit. Nechybí ani grafické znázornění se stupnicí, tak jak ho známe u elektrických spotřebičů. Objekt je označen známkou A až G, podle toho, do které kategorie spadá.

Musíte mít energetický štítek i vy?

Nabízí se otázka, zda je energetický štítek povinný a kdo si ho musí obstarat. Chystáte-li se prodat nebo pronajmout dům či bytovou jednotku s obytnou plochou nad 50 m2, případně komerční nebo administrativní budovu, bez PENB 2013 se neobejdete. Při výstavbě nových budov je průkaz povinnou součástí dokumentace stavebního povolení. Nezbytný je také v případě větších změn nebo rekonstrukce, která ovlivní energetickou náročnost budovy.

Co budete potřebovat je zpracování PENB?

  • projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi
  • své identifikační údaje
  • informace o otopném systému (zdroj, palivo, výkon, způsob ohřevu vody, způsob větrání)