Rizika výbuchu prachu nelze podceňovat

Exploze prachu v průmyslové výrobě nepatří mezi události, které by se děly každý den, přesto je dobré o tomto riziku vědět a snažit se ho minimalizovat.

Napříč celým průmyslem

Jemný prach, který nám doma vadí snad jen proto, že nás nutí ke kašli a vypadá, jako bychom se úklidu věnovali jen výjimečně, je v průmyslové výrobě a zpracovatelských závodech rizikovým faktorem. Následkem výbuchu prachu bývá často nejen poškození technologických zařízení či samotných budov, ale také ohrožení životů pracovníků. Průmyslová vzduchotechnika je proto nezbytná všude, kde se pracuje, dopravuje nebo skladuje větší množství látek s podílem prachu či kde vzniká prach při samotné výrobě. Pivovary, sladovny, pekárny, cementárny, spalovny, výroba léčiv a drogistických přípravků, papírny, automotive i zemědělství, téměř v každém průmyslovém odvětví hrozí výbuch prachu. Usazený prach může vytvářet prostředí s rizikem výbuchu, a to už ve vrstvě vysoké pouhý 1 milimetr. Odsávání prachu tak představuje účinný způsob, jak výrobu zabezpečit proti výbuchu prachu a minimalizovat případné škody.

Prach vzniká i při mletí

Reálné nebezpečí mohou představovat i samotná zařízení v provozech, jako jsou filtry, mlýny, třídiče zásobníky či sušárny. Při manipulaci se surovinami vznikají prach a nečistoty, které se následně usazují a pokud nedojde k jejich odsátí a likvidaci, může v krajním případě dojít k explozi. Odprášení se proto využívá ve všech oblastech průmyslu bez ohledu na jejich zaměření, a to jako prevence před poškozením strojů i budov, tak pro ochranu zdraví zaměstnanců. Odsátý prach je následně oddělen od vzduchu, který se pak v zimních měsících odvádí zpět do výrobních hal nebo v letních měsících ven.

Bezproblémové fungování filtračních a odsávacích systémů zajistí pravidelné revize i chytrá řešení, která mnoho procesů automatizují.

Publikováno: 18. 08. 2021

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Adam