Postup výměny oken v bytě krok za krokem

Čeká vás výměna oken v bytě? Pak byste měli vědět, že je to úkol, který vyžaduje pečlivé plánování. Každý krok je potřeba dopředu promyslet, od výběru správných oken, po vyřízení stavebního povolení. Mezi tím je třeba učinit několik důležitých kroků, které zajistí hladký a úspěšný průběh všech prací.

Co je potřeba zařídit ještě předtím, než se do výměny oken pustíte? Jaká rizika hrozí při neprofesionálním provedení? A jak dlouho taková výměna oken může trvat? To jsou otázky, na které přinášíme odpovědi.

Připravte se na výměnu oken

Ještě předtím, než se pustíte do samotné výměny oken, byste si měli uvědomit, že nejde o čistou práci. A to ani v případě, že celou realizaci svěříte odborné firmě. Proto raději přestěhujte nábytek dále od oken a všechno přikryjte. Ušetříte si tak čas a starosti s následným úklidem. Odklizením nábytku z okolí oken zároveň připravíte manipulační prostor pro realizační firmu. Vyplatí se také zakrýt přístupové cesty k oknům igelitem, který pak snadno vyhodíte.

Jaká je cena výměny oken?

Náklady na výměnu oken se liší v závislosti na typu a velikosti okna. V průměru však v případě nejčastěji osazovaných plastových oken můžete počítat s částkou kolem 2 500 Kč za jedno okno o velikosti 1,5 x 1,5 m. Pokud budete chtít moderní plastové nebo hliníkové okno instalovat do otvoru po špaletovém okně, musíte počítat s vyššími náklady na přípravu otvoru na okna.

S cenou práce za výměnu okna se v tomto případě můžete dostat klidně i na 5 000 Kč za jeden kus. Pokud vyměňujete více oken, můžete od montážní firmy získat slevu. Měli byste také počítat s náklady na likvidaci starých oken, které se obvykle pohybují kolem 500 Kč za jedno okno. Stará okna ale nemusíte nechat hned zlikvidovat. Šikovný kutil z nich hravě zvládne postavit třeba skleník.

Ušetříte, pokud se vrhnete na montáž oken svépomocí?

Pokud se rozhodnete vyměnit okna sami nebo si na to najmete neodbornou firmu, hrozí vám několik rizik. Mezi nejčastější problémy patří nesprávné zaměření, jehož výsledkem mohou být okna, která správně nesedí. V důsledku toho vám může do bytu začít pronikat dešťová voda nebo si začnete všímat průvanu. V nejhorším případě může dojít k poškození konstrukce budovy. Nesprávná montáž oken představuje také bezpečnostní riziko, protože v jejím důsledku může okno vypadnout. Abyste se těmto problémům vyhnuli, je nejlepší najmout si profesionální firmu, která má s výměnou oken zkušenosti.

 Dotace na výměnu oken

Mnohem efektivněji na výměně oken ušetříte, pokud se pokusíte využít na ni dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Výše dotace je závislá na celkové ploše měněných oken. V průměru můžete získat částku mezi 2 100 a 3 800 Kč za 1 m2. Prokázat ale musíte snížení energetické náročnosti domu a to nejlépe výpočtem v rámci projektu. Proto je lepší dotaci čerpat nejen na výměnu oken, ale rovnou na celkové zateplení budovy.

Výběr oken rozhodně nepodceňujte

Při výběru oken budete v první řadě dotazování na volbu profilu. Ten může být plastový, dřevěný nebo hliníkový. Plastové profily patří mezi ty nejlevnější, ale mohou se pochlubit slušnými izolačními vlastnostmi, proto je volí většina majitelů domů a bytů.

Dřevěné profily jsou vhodné například na chaty a chalupy, kde je potřeba zachovat původní ráz zástavby. Hliník je pak v oblasti oken považován za luxusní materiál. Kromě profilů hraje v ceně a také kvalitě oken roli také jejich zasklení. V současné době se v této oblasti můžete setkat prakticky se dvěma možnostmi: izolační dvojskla a izolační trojskla.

První z nich je považováno za průmyslový standard, ale pokud chcete dosáhnout opravdu dobré izolace, měli byste zvolit trojité zasklení, které dokáže ve srovnání s jednoduchým sklem ušetřit až 65 % nákladů na vytápění.

Nezapomeňte na zabezpečení oken proti vloupání

Právě okna patří k nejslabším prvkům domu, co se týče dostupnosti pro zloděje. Běžné plastové nebo dřevěné okno bez zabezpečení lze zvenku otevřít během několika sekund. Pokud chcete svá okna zabezpečit proti vloupání, můžete na ně nainstalovat například bezpečnostní fólii, která se postará o to, že při pokusu o rozbití okna se střepy nevysypou a sklo drží pohromadě. To ale často nestačí.

Mnohem efektivnější je bezpečnostní kování, ochrana proti odvrtání, případně rovnou elektronické zabezpečení. Při výměně oken je pak lepší rovnou investovat do bezpečnostních oken.

Na okna v přízemí, která patří k nejčastějším cílům zlodějů, se doporučuje instalovat bezpečnostní mříže, jejichž design můžete krásně sladit se zbytkem domu. Abyste mohli v klidu spát, doporučuje se proti vloupání zajistit nejen okna, ale kompletně zabezpečit celý dům.

Kdy je na výměnu oken potřeba stavební povolení?

To, zda výměna oken podléhá stavebnímu povolení, závisí na typu plánované výměny oken. Pokud budete měnit stará okna za nová stejné velikosti a vzhledu, jedná se o tzv. udržovací práce, které nevyžadují povolení stavebního úřadu. Pokud však provádíte zásadní úpravy, tj. pokud chcete změnit charakter oken (okna zmenšíte, zvětšíte nebo změníte jejich členění), změníte tím vzhled budovy - při těchto změnách jste povinni to oznámit stavebnímu úřadu, který vydá příslušné stavební povolení.

Stavební úřad bude požadovat, abyste předložili výkres původního a budoucího vzhledu oken. V některých případech po vás může chtít také průkaz energetické náročnosti celé budovy a při složitějším zásahu, například instalaci francouzských oken i posouzení od statika.

Jaký je postup výměny oken?

Úplně první krok je vždy stejný. Je jím demontáž starého okna. S tím souvisí i následná příprava montážních otvorů, která je pro úspěch celé výměny zásadní. Čím budou totiž lépe připraveny otvory pro nové okno, tím rychleji proběhne i plánovaná montáž.

Příprava otvoru na okna

Okenní otvory musí velikostně odpovídat plánovanému oknu. Nejjednodušší situace nastává, pokud jen měníte staré okno za nové při zachování původní velikosti otvoru. I tak je nutno před osazením okna počítat se zajištěním odpovídající pevnosti podkladu a přijetím opatření pro eliminaci vlhkosti. Připravit je nutno i samotná okna, která by měla mít od výrobce předvrtané otvory pro kotvení. Na rámu oken by také měla být provedena montáž parozábrany v podobě parotěsné pásky.

Instalace oken

Jakmile je příprava otvoru na okna i samotných oken hotova, je možné se pustit do samotného osazení oken do otvoru. Tato část montáže okna spočívá v přenesení hmotnosti okna na nosnou část otvoru a v zajištění vodorovné polohy okna ve všech směrech.

Okno musí být v otvoru dočasně ukotveno, zafixováno do správné vodorovné a svislé polohy a poté musí být okno v otvoru řádně a trvale upevněno. Plastová okna se při výměně podkládají plastovými podložkami a pomocí vodováhy se usadí do roviny. Moderní okna jsou stále těžší. Už neobsahují pouze jedno sklo, ale rovnou dvě nebo tři, na hmotnosti přidal i rám oken.

Proto je potřeba se opravdu důkladně věnovat kvalitnímu kotvení oken. Ať už si budete výměnu oken provádět svépomocí nebo si na ni objednáte realizační firmu, právě kotvení je krok, který je potřeba důkladně zkontrolovat. Pro kotvení okna se používají kotvící šrouby, kotvící ocelové pásky nebo rámy s U nebo L průřezem.

Po ukotvení oken se připojovací spára vypění nízkoexpanzní PUR pěnou, jejíž přebytky se po vytvrdnutí odříznou. Zároveň s tím se vyjmou klínky a zapění se otvor po nich. Nakonec se na spoj nalepí pásky, kterými se spára dokonale utěsní.

Dokončovací práce

Aby byla výměna oken v bytě kompletní, je potřeba provést také výměnu vnitřního parapetu. V některých případech může dojít i na parapet venkovní. A nakonec je nutné počítat také se zednickým zapravením oken. Jakmile jsou všechny instalační práce dokončeny, nastává ten pravý čas pro sejmutí ochranné fólie z rámů oken a nasazení proskleného rámu. Úplně posledním krokem je pak seřízení oken. To je nutné během prvního roku užívání oken ještě zopakovat, protože okna si obvykle ještě sednou.

Jak dlouho trvá výměna oken?

Doba trvání prací závisí na počtu vyměňovaných oken a typu oken. Například výměna jednoduchého plastového okna trvá přibližně dvě hodiny. Pokud vyměňujete více oken nebo složitější okna, například sloupková, může práce trvat i několik dní. Je proto důležité naplánovat si výměnu oken předem a počítat s tím, že váš byt či dům může být delší dobu hůře obyvatelný.

Publikováno: 21. 08. 2022

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Adam