O čistotu vzduchu se stará vzduchotechnika

Malé, domácí čističky si často pořizujeme i domů. V kanceláři nám pak stačí jedna větší na celé patro. V průmyslových halách a provozech už je ale potřeba trochu výkonnější systém.

Čistý vzduch pro zdraví

Při jakékoli manipulaci se surovinami či při jejich zpracování dochází ke vzniku prachu a znečišťování vzduchu. Broušení, sváření, sekání, mletí a další činnosti vytváří nečistoty a prach. Často navíc obsahují i škodlivé částice, které není ideální dýchat, proto se o čistotu vzduchu starají filtrační systémy. Filtrování vzduchu je v mnoha provozech nejen nutností, ale jejich využití často požadují různé normy a nařízení kvůli ochraně zdraví zaměstnanců. Průmyslová filtrace vzduchu však své využití najde nejen ve výrobních halách a zpracovatelských závodech, ale také v obchodních centrech nebo kancelářských budovách. Navíc ji lze kombinovat s klimatizací nebo naopak s vytápěním.

Minimalizace exploze

Podle zaměření provozu jsou na filtrační systém kladeny různé požadavky. Svou roli hraje i typ prachu, který je nutné odsávat. Pro prach v brusírnách se používá silnostěnné potrubí, protože je abrazivní. Dřevní prach je zase velmi lehký, všude poletuje a dokáže být i nebezpečný. Stačí jen doma zkusit zabrousit něco smirkovým papírem a víme, kolik pilin a prachu nám vzniklo. Ve dřevozpracujících závodech je nečistot mnohem více, což už představuje i bezpečnostní riziko. Dřevní prach je považován za explozní, tedy je u něj riziko vytvoření podmínek pro vznik výbuchu. Proto je nutné zajistit odsávání pilin, dřevních vláken i prachu, aby se rizika minimalizovala a bylo zajištěno bezpečné pracovní prostředí. Včasné odsávání prachu a dalších nečistot a filtrace vzduchu pomáhají udržet pracoviště v čistotě a mít na něm čistý vzduch bez škodlivých částic. Kvalitní vzduchotechnika je potřebná pro zdravé prostředí bez ohledu na odvětví průmyslu.

Publikováno: 24. 11. 2020

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam