Jak se vypořádat s nadměrným hlukem?

Potýkáte se s nadměrným hlukem, který se negativně podepisuje na kvalitě vašeho života? Řešení je poměrně snadné – obraťte se na odborníky, kteří se zabývají měřením hluku. Pokud naměřené hodnoty nebudou vyhovovat platné legislativě, bude muset kompetentní osoba provést příslušná opatření vedoucí ke snížení hluku. Na dané téma jsme diskutovali se zástupcem společnosti SAI ATIS s.r.o., která se v oboru pohybuje řadu let a zabývá se jak měřením hluku, tak realizací protihlukového opatření. Zkušení odborníci vždy najdou efektivní a cenově přijatelné řešení. Podrobnosti se dozvíte v následujících řádcích.

Vnitřní a vnější zdroje hluku

Pracovníci ze SAI ATIS provádí akustické studie vnitřních i vnějších zdrojů hluku. K častým vnitřním zdrojům hluku patří technologická zařízení (např. stroje, výtahy, kotelny, klimatizační jednotky…), hudební produkce apod. Mezi vnější zdroje hluku patří průmyslový provoz, stavební činnost, doprava a v neposlední řadě zábavní a společenská zařízení.

Vypracování akustické studie

Technici provádí měření hluku přímo na zadaném místě a vždy důkladně prozkoumají souvislosti, které jsou nezbytné pro odborné vyhodnocení. Akustická studie zahrnuje přesné údaje o hluku a zároveň i návrh efektivního protihlukového opatření. V tomto ohledu je SAI ATIS jasnou jedničkou, protože nabízí komplexní služby včetně dodávky a realizace akustických krytů a tlumičů hluku. Vždy se snaží o cenově dostupné řešení, které stoprocentně splňuje požadavky klienta. Tlumiče hluku jsou určeny především pro ventilátory, spalinovody, vzduchotechniku, parovody apod. Ideální systém odborníci určí na základě akustické studie. V praxi se nejčastěji používají kulisové, jádrové, rezonátorové, buňkové a další typy tlumičů. Chcete-li se o měření hluku a jednotlivých systémech odhlučnění dozvědět více, navštivte webové stránky www.sai-atis.cz.

Publikováno: 09. 02. 2016

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam

Tagy: akustické studie | měření hluku