Nabírejte nové pracovníky přímo v cizině

Nábor pracovních sil v zahraničí představuje pro řadu tuzemských podniků jediný účinný způsob, jak zajistit svůj provoz. Jak probíhá?

Proč se tuzemské podniky uchylují k náboru pracovníků v zahraničí

Míra nezaměstnanosti v eurozóně je rekordně nízká. Dle globálního ekonomického výhledu zpracovaného ČNB v únoru letošního roku se v posledních měsících pohybovala na hodnotě kolem 6,5 %.

A Česká republika není z tohoto trendu výjimkou. Úřad práce České republiky evidoval k 31. lednu. 2024 celkem 295 546 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti tak na počátku roku 2024 dosáhla úrovně 4 %.


Statistiky úřadu práce hovoří v tomto směru i dále poměrně zřetelně. V mezinárodním srovnání zůstává nezaměstnanost v ČR druhá nejnižší v Evropské unii. Tuzemské podniky přitom stále nemají v dostatečné míře pokryty některé pracovní pozice.

Nejžádanější jsou v současnosti dělnické profese, ale také ty z oblasti gastronomie a pohostinství nebo jiné kvalifikované posty. Firmám v krajním případě hrozí, že pokud vhodné kandidáty nenajdou, ohrozí tím vlastní ekonomickou činnost.

Jak nábor zaměstnanců v zahraničí probíhá

Vzhledem k tomu, že v Česku není možné tento nedostatek účinně saturovat, stále častěji české firmy upřednostňují nábor pracovníků ze zahraničí.

Pracovní síly do Čech proudí z celé řady zemí. Se vzrůstající četností je to v poslední době i ze vzdálených Filipín. Filipínci jsou velmi pracovití, loajální a flexibilní. Zaměstnanci z této asijské země mohou pokrýt širokou škálu profesí, jako jsou operátoři CNC, ale i svářeči nebo hotelový personál.

Nevýhodou takového řešení je jeho zdlouhavost a náročnost. To lze nicméně řešit prostřednictvím spolupráce s agenturou IRS Czech, která je schopna realizovat nábor uchazečů prostřednictvím náborových center přímo v daném státě.

Součástí je osobní pohovor s kandidáty za přítomnosti tlumočníka a možnost přímého testování kandidátů. Tím je zajištěno, že výběrem projdou skutečně jen ti nejvhodnější.

Jakým způsobem urychlit nutnou administrativu

Následně je možné začít připravovat vstup vybraného adepta na české území. To obnáší náročnější administrativu, než je tomu v případě uchazeče tuzemského. Zaměstnanec potřebuje povolení k pobytu a současně povolení k zaměstnání.

V současné době se již Česká republika snaží ekonomickou migraci usnadnit. Je proto možné zajistit dva specifické typy povolení, tzv. modrou kartu nebo zaměstnaneckou kartu. Ty umožňují občanům třetích zemí v České republice legálně pobývat a pracovat déle než 3 měsíce.

Zaměstnanecká karta je bez omezení konkrétních povolání. Modrá karta je určena pro ty pracovníky, jejichž pozice vyžaduje vysokou kvalifikaci. Což znamená, má-li žadatel ukončeno vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky.

Publikováno: 17. 04. 2024

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam