Domácí čistička odpadních vod se dá využít v mnoha domácnostech. Jaké má výhody oproti jímce?

I v dnešní době se najde poměrně dost obcí, které nemají vybudovanou kanalizační síť. Jako majitelé rodinného domu si v této oblasti musíte pomoci jinak, abyste dodrželi právní předpisy a nevypouštěli splašky jen tak do země. Jedním z účinných řešení je instalace domovní čističky odpadních vod. Čištění odpadních vod je velmi důležitou záležitostí. Jen si představte, co by se dělo, pokud by majitel každého domu vypouštěl špinavou vodu či splašky z toalety do volné přírody. Došlo by k rychlé kontaminaci půdy a spodních vod, což by dříve či později mělo zásadně negativní vliv na zdraví a životy lidí. Dnes je většinou běžné napojení na centrální kanalizaci, takže se o problém není třeba vlastně vůbec zajímat. Pakliže však centrální kanalizační systém chybí, musíte věc řešit jinak.

Rozdíl mezi jímkou a čističkou odpadních vod

První možností jsou žumpy a jímky. Ty už ale nejsou příliš praktické, a to zejména tehdy, používáte-li je u klasického rodinného domu, který provozujete celoročně. Je nutné zajistit jejich pravidelnou údržbu a častý odvoz zachycených splašků, což se samozřejmě dosti prodražuje. Mnohem zajímavější alternativou jsou tedy domácí čističky odpadních vod. Domovní čistírna odpadních vod představuje ekologicky šetrný způsob, jakým se dají efektivně a levně likvidovat splašky z vaší domácnosti. V určitých případě je navíc možné vodu po vyčištění znovu použít, a to například při zalévání květin na zahradě apod. Domácí čistička odpadních vod nejprve odstraní velké nečistoty, ve druhé fázi pak dochází k preciznímu čištění a oddělení veškerého kalu. Ten se po čase odváží. Oproti jímce a žumpě je však zbytkového kalu méně, takže není nutné zajišťovat tak častý odvoz. Moderní čistička odpadních vod funguje za využití bakterií, jež přirozeným způsobem zbavují vodu nečistot.

Na kolik vás domovní čistička odpadních vod vyjde?

Investice do domovní čističky vod se pohybuje řádově v desítkách tisíc korun v závislosti na její velikosti. Pořizovací náklady se však díky velmi levnému provozu, kdy se spotřebuje jen minimum elektřiny při provozu dmychadla zařízení, poměrně rychle navrací. Kvalitní domovní čistírna odpadních vod je navíc stavbou, která vám na pozemku bude sloužit řadu let bez nutnosti nákladnějšího servisu a oprav.

Publikováno: 09. 02. 2021

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam