Darování nemovitosti – na co při něm nezapomenout

Dědictví může být poměrně složitý proces a příbuzní se často nevyhnou dlouhým sporům. Z toho důvodu majitelé nemovitostí často darují svůj byt, dům či pozemek příbuzným už za svého života. Jak takové darování probíhá a na co při něm rozhodně nezapomenout?

Darovací smlouva je nezbytná

Základem každého převodu nemovitosti musí být písemná smlouva, v tomto případě darovací. Při jejím sepisování dbejte na důkladný popis dané nemovitosti (nezapomeňte např. na garáž, podíly na sousedních pozemcích či břemena) a ověřte správnost všech zapsaných údajů. Samo sepsání darovací smlouvy ale nestačí k nabytí vlastnictví nemovitosti. Je ještě potřeba provést vklad do katastru nemovitostí.

Jaké daně se platí při darování

Při darování mezi příbuznými se neplatí darovací daň. Neplatí se ani daň z příjmu, pokud darování nemovitosti probíhá v přímé nebo vedlejší rodinné linii, případně mezi partnery, kteří žijí ve společné domácnosti minimálně jeden rok před obdarováním. Nepříbuzné osoby ale musí dar zdanit jako příjem. Příbuzné osoby musí darovanou nemovitost zdanit pouze v případě prodeje v následujících 5 letech. Každý obdarovaný musí jednou ročně zaplatit daň z nemovitých věcí.

Nemovitost lze užívat i po darování

Pokud chce dárce nadále užívat nemovitost pro své bydlení, musí zřídit služebnost bytu či domu. Zřízení služebnosti, tj. bezplatného doživotního užívání nemovitosti by mělo být zapsáno v darovací smlouvě. Předmět služebnosti je nutné správně vymezit ve smlouvě o jejím zřízení. Tam je dobré také uvést bližší práva a povinnosti k údržbě nemovitosti.

Publikováno: 27. 01. 2021

Kategorie: Finance

Autor: Adam