Co je ČOV a jak funguje?

Čistička odpadních vod je zařízení určené k čištění odpadních vod z domácností a menších průmyslových provozů. Domovní čistička odpadních vod, zkráceně ČOV, je modernější verzí septiku a bezodtoké jímky.

ČOV neboli „čovka“ je plastová nádrž, ve které se odpadní voda čistí a následně vypouští v přečištěné formě. V několika fázích z odpadní vody odstraňuje nežádoucí látky, jako jsou například pevné částice, organické látky nebo dusičnany. Tím zabraňuje znečištění okolního prostředí a chrání přírodu. Díky čističce odpadních vod se voda stává opět využitelnou, a to například pro zavlažování zahrad či pro splachování toalet. Patří mezi důležité prvky, které jsou nezbytné při ochraně životního prostředí a udržení čisté vody v naší přírodě.

​Jak probíhá čištění odpadních vod v ČOV?

Čistička odpadních vod funguje na poměrně jednoduchém principu. Čištění odpadních vod probíhá ve třech fázích.

První fází je předčištění, při kterém odpadní voda proudí do usazovacího prostoru, kde dochází k oddělení pevných částic a jejich usazování. Poté jsou tyto částice podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Po předčištění voda přepadem proudí do aktivačního prostoru, kde probíhá aerobní a biologické čištění. Zde se pomocí vzduchu a bakterií odpadní vody přečišťují.


Třetí a poslední fází je likvidace odpadních vod z dosazovací nádrže. Mamutka vytáhne přečištěnou vodu do odtokového žlabu, odkud může odtékat do retenční nádrže a být využita například pro zalévání zahrady.

Přemýšlíte o pořízení ČOV?

Pokud vás výhody čistírny odpadních vod přesvědčily, obraťte se na odborníky. Poradí vám při výběru vhodného zařízení a poskytnou další důležité informace – například ohledně legislativy. Dobrou volbou je projekční kancelář Zakra, která vám pomůže i s vyřízením dotace.

Publikováno: 08. 05. 2023

Kategorie: Zahrada

Autor: Terezie Novotná.