Smlouva o převodu nemovitosti není jen tak

Smlouva o převodu nemovitosti je potřebná při prodej nemovitosti, ale i v případě koupě nemovitosti. Pokud podobným procesem neprocházíte dnes a denně, je vždy dobré se mít na pozoru a celou záležitost nepodcenit. Smlouva o převodu nemovitosti musí mít všechny potřebné náležitosti a může obsahovat i spoustu kliček či úskalí. Může také vypadat pokaždé jinak. Někdy je to darovací smlouva, či smlouva o převodu družstevního podílu, ke které je třeba sepsat i návrh na vklad do katastru nemovitostí na předepsaném formuláři. Pokud v něm uděláte chybu, budete lehčí o 1 000 korun. Opravit se totiž nedá a s podáním nového návrhu na vklad zaplatíte i další správní poplatek.

Smlouva o převodu nemovitosti

Podklady pro sepis smlouvy můžete předat osobně, ale zaslat i e-mailem. Smlouvu včetně návrhu na vklad pak obdržíte v elektronické podobě stejnou cestou. Zaplatíte online a nemusíte nikam chodit. Pokud budete převádět více než 10 nemovitých věcí, nebo se daného procesu zúčastní více než 4 účastníci smlouvy, stanovuje se vždy individuální cena dle dohody. Platba za správní poplatek pro katastrální řízení na vklad do katastru nemovitostí činí 1 000 korun. Pokud využijete advokátních služeb, tak vám advokát dálkovým přístupem opatří potřebné výpisy z katastru nemovitostí se správním poplatkem 50 korun za každou stránku. Nemuset pobíhat po úřadech. Nechat vše na odbornících se vyplatí časově i finančně. Po dohodě lze také využít služeb advokátní úschovny kupní ceny na depozitních účtech advokáta.

Prodej nemovitosti, koupě nemovitosti a daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti v současné době činí 4 % z převodní ceny, neboli nabývací hodnoty, či ze srovnávací daňové hodnoty. Srovnávací daňová hodnota je částka, která odpovídá 75 % směrné hodnoty, tedy obvyklé ceny nemovitosti, kterou stanoví správce daně na základě cenových map. Může to být také částka odpovídající 75 % ceny zjištěné, což je cena dle znaleckého posudku. Daňové přiznání je třeba podat a daň zaplatit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Nevíte, jak jej vyplnit? I s tím vám může pomoci právník. Usnadněte si celý proces a hledejte pomoc na judrkazda.cz.

Publikováno: 05. 10. 2018

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam