S odvodňovacími systémy vás vlhko nezaskočí

Voda vás dokáže určitě pěkně potrápit. Stačí menší déšť a už se dostane, kam nemá. Stačí špatný sklon terasy a může nepříjemně podmáčet i základy domu. Zatékání do stavby domu či do bytu je vždy problémem, který je nutné rychle řešit. Nejde jenom o estetickou záležitost, může podmáčet zdi narušit třeba i statiku domu. Jak tomu zabránit? Při stavbě domu je vždy potřeba věnovat dostatečnou pozornost odvodnění stavby i samotného stavebního pozemku. K tomu slouží odvodňovací systémy. Co pod pojmem odvodňovací systém vlastně rozumíme? Jde o sběrné zařízení zachytávající vodu, které tak chrání celé okolí proti nechtěnému průniku vody do půdy či stavby.

Žlaby slouží k odtoku

Nejjednodušším odvodňovacím zařízením je žlab. V tomto případě jde o liniový sběr vody. Žlaby se instalují vedle odběrných ploch (například střecha, terasa). Spádují se vždy směrem k tomuto odběrnému místu. To znamená, že odběrné místo musí mít určitý, i když třeba velmi mírný sklon, aby mohla voda do žlabu dobře odtékat. Výborné je, že žlaby můžete natáhnout kamkoli podle potřeby. Dají se vést až ke kanalizaci a tam velice jednoduchým způsobem napojit na sběrné místo. Můžete žlaby umístit jak podél ploch, tak i uprostřed, vždy závisí na vašich požadavcích.

Nepodceňujte kanalizaci

Do odvodňování se řadí i kanalizační systémy, tedy kanalizační šachty, trubky i tvarovky. Budete-li se stavbou kanalizace zabývat, neobejdete se bez betonových skruží pro stavbu šachet.

Nedopusťte prosakování

Konečně nesmíte zapomenout na odvodnění pozemku pomocí drenážních trubek. Obvykle se používají žluté plastové trubky. Nejprve vyhloubíte drenážní příkop. Zásada zní budovat ho o 20 cm hlouběji, než bude hydroizolace a vysypat ho štěrkem. Nezapomeňte na to, že příkop musí mít spád. Na štěrk pokládáte trubky drenážního systému.

Publikováno: 08. 09. 2015

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Adam