Hrubá stavba krok po kroku

Rozhodli jste se pro stavbu nového domu? V tom případě se vám nabízí hned tři možnosti realizace. Do výstavby se můžete pustit svépomocí a veškeré záležitosti si zajistit sami, nebo se obrátit na stavební firmu. Ta vám nabídne realizaci kompletní zakázky, tedy tzv. „dům na klíč“, případně hrubou stavbu. A právě té jsme věnovali dnešní článek. Zajímá vás, co si máte pod pojmem hrubá stavba představit a co si naopak budete muset dodělat? Hrubá stavba představuje základ celého domu a je proto na místě důkladný výběr materiálů a samozřejmě i precizně provedená práce. Pokud si nejste jistí svou vlastní fundovaností pro stavbu, raději si k ní přizvěte odborníka, který bude na průběh stavebních prací dohlížet a řemeslníky koordinovat.

Průběh realizace hrubé stavby

Prvním krokem je zaměření stavby v terénu a její vytyčení. Následují výkopové práce pro základy, sklep (je-li součástí stavby) a ležaté rozvody, které se budou nacházet pod základovou deskou. Poté probíhá uložení zemnění pro hromosvod a výztuže a vybetonují se základové pásy s prostupy pro přípojky a ležaté rozvody. Jakmile jsou výše zmíněné úkony hotové, mohou být provedeny ležaté rozvody a kanalizace. Po jejich zasypání a zhutnění podkladu následuje betonáž základové desky. Dalším krokem je stavba nosné konstrukce, které předchází provedení hydroizolace. Pozor na dostatečný přesah kvůli budoucímu dopojení celkové hydroizolace ve stavbě. Bude-li součástí vašeho domu i sklep, nezapomeňte na svislou hydroizolaci, včetně její ochrany. Jako prevenci před spodní nebo tlakovou vodou doporučujeme přidat i drenáže u paty základu. Po provedení zásypů kolem objektu (a jejich zhutnění) následuje stavba svislých nosných konstrukcí, obvodového a vnitřního zdiva, pilířů a nadokenních překladů. Práce je ukončena a provázána železobetonovým věncem. U vícepodlažního domu následuje stavba stropu a opakuje se stejný postup jako v případě stavby svislé nosné konstrukce. Bude-li součástí objektu také vnitřní schodiště z těžkých stavebních materiálů, provádí se před dokončením stavby. V případě dřevěného schodiště pak až během dokončovacích prací v interiéru. Jakmile je dokončen poslední věnec, může se namontovat zastřešení, které je ukončeno střešním pláštěm. Dešťové svody bývají dočasně nahrazeny provizorní alternativou, která odvede vodu směrem od objektu. Hrubá stavba je právě dokončena.

Pár tipů na závěr

Během realizace hrubé stavby je vhodné počítat s budoucím umístěním rozvodných skříní a rozvodů energií, Připravíte-li si prostupy a niky, vyhnete se dodatečnému bourání a zazdívání. Bude-li součástí objektu také pevný zděný komín, pak bude jeho realizace zahrnuta do hrubé stavby také, jako součást realizace svislých nosných konstrukcí. Nechcete-li se během výstavby hrubé stavby dopustit zbytečných chyb, doporučujeme společnost MTG stavby, která má realizací hrubých staveb bohaté zkušenosti. Kromě toho provádí rekonstrukce bytových domů, to vše především pro Brno a okolí. Foto: mtgstavby.cz

Publikováno: 12. 05. 2013

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Adam

Tagy: hrubá stavba | hrubé stavby