Kalibry jsou zárukou přesnosti, která je v kovovýrobě klíčová

Pro úspěch v jakémkoli podnikání je důležitá přesnost, spolehlivost a vysoká kvalita práce. Na tu je třeba klást obzvláště vysoký důraz zejména ve výrobě. A dvojnásobně to platí v případě, kdy mají být výsledkem různé součástky určené k montáži finálních produktů. Právě u nich může totiž i zdánlivě bezvýznamná odchylka od původního plánu znamenat faktickou nepoužitelnost.

Jedním z odvětví, ve kterých je třeba postupovat maximálně svědomitě, je obrábění kovů. Právě firmy zabývající se kovovýrobou totiž vyrábějí jednotlivé komponenty různých zařízení a strojů. Jedná se o složité mechanismy, které se skládají z desítek či dokonce stovek součástí, ty jsou navíc nezřídka zhotoveny z různých materiálů. Tato zařízení přitom často plní důležité úkoly; je tedy třeba, aby pracovala zcela spolehlivě. Koncoví odběratelé navíc kromě funkčnosti požadují i vysokou životnost. Koneckonců obvykle se z jejich strany jedná o nezanedbatelnou investici. Obzvláště u pracovních strojů a dopravních prostředků je nezbytné i zajištění dostatečné bezpečnosti jejich provozu.

K dosažení vysoké kvality produktů a splnění zákonných norem se v kovovýrobě využívají kontrolní měření. Ta jsou dnes běžným standardem nejen ve velkých podnicích, ale i v menších dílnách. Při jejich provádění jsou nepostradatelnou pomůckou kalibry. Ty pomáhají odhalit nepřesnosti a jsou tak nepostradatelné zejména při sériové výrobě. Použijí-li se již ke kontrole prvních kusů, předejde firma případnému zhotovení větších sérií vadných kusů. Kalibry odhalí chybné seřízení strojů a zajistí, aby se včas upravilo. Výrobce se tak chrání před finančními i časovými ztrátami a dokáže snadno plnit zakázky ve smluvených termínech.

id=

Publikováno: 22. 06. 2020

Kategorie: Pro kutily

Autor: Adam