Jak si poradit s prachem a odpady ve dřevovýrobě?

Proces zpracování dřevěného materiálu vždy provází prašnost. V rámci tzv. prvotní dřevovýroby, která zahrnuje např. pořez kulatiny či pořez a výrobu řeziva z vlhkého dřeva, k vytvoření výbušné atmosféry nedochází (s výjimkou provozů, kde dochází ke vzniku jemnějšího prachu). Ochranu před výbuchem je třeba řešit v souvislosti se sekundární výrobou (např. výroba OSB či MDF, opracování masivu…). Zpracování výchozího dřevěného materiálu řeší především pily, které se zabývají produkcí stavebního a truhlářského řeziva, spárovek či palubovek, tepelně ošetřených palet a dalších příbuzných produktů. Bez ohledu na výrobní program však musí zajistit minimální prašnost.

Eliminace dřevního prachu odsáváním

Zřejmě nejefektivnějším způsobem, jak zajistit požadovanou kvalitu ovzduší na pracovišti a v jeho okolním prostředí – a současně splnit podmínky pro bezpečný provoz, je odsávání dřevního prachu a pilin pomocí odsávacího zařízení. Odsávací zařízení však splní svou funkci pouze v případě optimální kapacity v souladu s daným provozem. Realizace by se proto měl ujmout odborník, který adekvátně zareaguje na požadavky klienta a vypracuje vyhovující technické řešení. Dalším důležitým kritériem je také záruční a pozáruční servis. Realizátor odsávání by měl reagovat na jakékoliv technické problémy v co nejkratším čase.

Likvidace dřevního odpadu drcením

Nejen s odpadními dřevními materiály, ale také s plasty a obalovými materiály lze nakládat pomocí drtičů. K drcení odpadu se obvykle využívají jedno a vícehřídlové drtiče. Výsledný materiál se následně transportuje pomocí ventilátorů.

Briketování a lisování

Dřevní odpad nemusí přijít nazmar. Díky briketovacím lisům je možné vyrábět brikety a snížit tím prašnost i náročnost manipulace. Briketování nachází uplatnění také ve strojírenství a v dalších oborech. Co se týče lisování, probíhá pomocí membránových lisů. Výsledkem mohou být dekorativní i vysoce odolné materiály (např. HPL lamináty, CPL folie či kamenné dýhy).

Publikováno: 17. 12. 2022

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam