Reverzní osmóza - efektivní způsob úpravy pitné vody v domácnostech

Pitnou vodu bereme jako samozřejmost, ale cesta k ní je mnohdy komplikovanější, než si dokážeme představit. To platí především v případě, kdy využíváme vodu z vlastních zdrojů – zejména pak podzemní vodu, která může mít různou kvalitu. Mezi nejčastější problémy patří zvýšený obsah prvků jako je železo nebo mangan, ale také nežádoucí bakterie. Taková voda je nejen nevhodná pro konzumaci a nebezpečná pro lidský organismus, ale také působí problémy ve vodovodním systému. Způsobuje korozi jednotlivých prvků nebo tvorbu vodního kamene.

Úpravu vody z vlastního zdroje musí provést odborníci

Rozhodnete-li se využívat vodu z vlastních zdrojů, nevyhnete se její analýze. Pokud odborník zjistí, že její složení nevyhovuje, nezbude vám, než řešit její úpravu. Domácí úpravny vody naštěstí nejsou ničím výjimečným a hravě si s nežádoucími látkami a mikroorganismy poradí. Mezi specialisty, kteří mají v oblasti úpravy pitné vody letité zkušenosti, patří společnost G-servis Praha spol. s.r.o., která provádí úpravu vody pro velké průmyslové podniky, ale také běžné domácnosti. I vám mohou navrhnout optimální řešení, které vám umožní využívat zdroj pitné vody naplno.

Co je to reverzní osmóza?

V závislosti na složení vody je využit některý z osvědčených technologických postupů. Často se využívá tzv. reverzní osmóza, která vodu zbaví téměř všech nežádoucích příměsí. Princip reverzní osmózy spočívá v protlačení předčištěné vody (předčištění je nezbytné zejména v případě zvýšeného výskytu železa a manganu) skrz membránu s velmi jemnými póry (velikost pórů je na mikroskopické úrovni). To vše probíhá pod vysokým tlakem a výsledkem je voda vyčištěná na velmi vysokou úroveň. Poté lze vodu opětovně reminalizovat, alkalizovat nebo upravit jiným způsobem. Reverzní osmóza je jen jednou z metod úpravy vody. O těch dalších si můžete přečíst na www.g-servis.cz.