Vybíráme čerpadlo

O čerpadlech jsme se několikrát zmiňovali již v minulosti, ovšem pouze okrajově protože jste nás zahrnuli dotazy a ptali se, jakým způsobem čerpadlo vybírat, sestavili jsme pro vás ucelenější přehled.

Před samotným výběrem si ovšem položte několik zásadních otázek:

  • Budete čerpat čistou nebo kalovou vodu?
  • Odkud budete kapalinu čerpat?
  • Kolik kapaliny budete čerpat v místě vyústění potrubí?
  • Jaký má být požadovaný tlak v nejvyšším místě odběru?
Jakmile si odpovíte na všechny zmíněné vody, neměli byste mít s výběrem čerpadla problém. Přesto se však vždy vyplatí odborná konzultace, která vás ve vašem výběru utvrdí, případně vás nasměruje na jiný typ čerpadla. Ale teď již slíbené rozdělení.

Ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla slouží k čerpání čisté, případně lehce znečištěné vody bez větších mechanických nečistot. Využívá se k dopravě vody ze studní, vrtů, nádrží a dalších míst, které jsou uloženy ve větších hloubkách, kde již není možné uplatnit klasická samonasávací čerpadla. Většinou jde o hloubky vyšší jak 8 m. Ponorná čerpadla jsou přizpůsobena tomu, aby mohla být trvale ponořena v kapalině.

Kalová čerpadla

Využití kalových čerpadel je skutečně pestré a záleží na konkrétním typu. Obecně však slouží k čerpání znečištěné splaškové, drenážní a odpadní body s obsahem mechanických přimísenin. Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní typ, zohledněte míru znečištění vody, kterou budete odčerpávat – předejdete tak častému ucpávání přístroje. Kalová čerpadla se liší množstvím čerpané kapaliny, výtlačnou výškou, ale také tím, pro jaký druh znečištěné vody jsou určeny. Čerpání čisté vody je samozřejmostí.

Odstředivá čerpadla

Odstředivá čerpadla nachází využití při čerpání čisté, případně mírně znečištěné vody (ovšem bez mechanických nečistot) z nádržím studní, potoků apod. V praxi je rozdělujeme na odstředivá s nasávací schopností do 5 metrů a odstředivá samonasávací, které sají do hloubky 8 metrů. Z důvodu minimalizace ztrát v sacím potrubí se umisťují v bezprostřední blízkosti vodního zdroje.

Oběhová – teplovodní čerpadla

Oběhová čerpadla čerpají kapalinu v systémech podlahového, ústředního a etážového vytápění, ale také v klimatizacích. I tento segment je velmi pestrý a výrobky se liší výkonem a především způsobem připojení k potrubí. V praxi se samozřejmě setkáte i s dalšími typy čerpadel, ale k těm se dostaneme zase příště.