Co je ČOV a jak funguje?

Čistička odpadních vod je zařízení určené k čištění odpadních vod z domácností a menších průmyslových provozů. Domovní...

akustické studie

Jak se vypořádat s nadměrným hlukem?

Potýkáte se s nadměrným hlukem, který se negativně podepisuje na kvalitě vašeho života? Řešení je poměrně snadné – obraťte se na odborníky, kteří se zabývají měřením hluku. Pokud naměřené hodnoty nebudou vyhovovat platné legislativě, bude muset kompetentní osoba provést příslušná opatření vedoucí ke...