Nemovitost v dražbě pořídíte i za méně než dvě třetiny její hodnoty

Realitní trh je pestrý a jeho nedílnou součástí jsou dražby. A zatímco ještě relativně nedávno pohlížela většina veřejnosti na nemovitosti zabavené v rámci exekuce poněkud skrz prsty, v současnosti se o aukce zajímá mnohem více lidí. Pokud si pohráváte s myšlenkou na pořízení vlastního bytu, domu nebo stavebního pozemku, můžete ušetřit zajímavou částku. S trochou štěstí i více než třetinu tržní ceny.

Objektivně stanovená cena

Jednou z nesporných výhod dražby nemovitostí je objektivně stanovená cena na základě znaleckého posudku. Základ je navíc snížen na dvě třetiny hodnoty položky a je jen na dražitelích, zda konečnou cenu „vyšroubují“ výrazně nahoru, nebo se některý stane novým majitelem za výhodných podmínek. V praxi mohou nastat tři situace. Mnohé nemovitosti v dražbě se prodají za částku podstatně nižší, než jaká je jejich tržní hodnota. U jiných je odklepnuta cena odpovídající tržní hodnotě. A čas od času se objeví velmi atraktivní položky (např. dům v žádané lokalitě), jejichž konečná cena nakonec převýší běžnou tržní hodnotu.

Dražit můžete osobně i pohodlně - online

Princip dražby není složitý. Informace o nadcházejících dražbách jsou k mání na dražební vyhlášce, položky si lze prohlédnout na webu příslušného exekutorského úřadu. Zájemci jsou povinni složit tzv. dražební jistotu, která je jim v případě nevydražení neprodleně vrácena zpět. Dražby nemovitostí v exekucí probíhají dvojím způsobem. S přímou účastí, tedy osobně a elektronicky – online. Dražitel se může účastnit sám za sebe, nebo dražbou pověřit další osobu (je zapotřebí ověřená plná moc). Jakmile nemovitost vydražíte, obdržíte potvrzení od soudního exekutora a v rámci stanovené lhůty zaplatíte zbylou částku. Po uhrazení vám bude nemovitost patřit bez jakéhokoliv omezení - zástavní práva a věcná břemena s dražbou zaniknou.

Publikováno: 25. 05. 2019

Kategorie: Finance

Autor: Adam