Ideální umístění ložnice s ohledem na dispozice bydlení

Lámete si hlavu s tím, kde umístit ložnici? Jinak asi budeme k tomuto řešení přistupovat v novostavbě, bytu či domku, jinak v bytě, který už svoje funkce plní. Jinak si budeme počínat u podkroví, střešní vestavby, jinak u loftového bydlení. Jinak u vesnické chalupy a jinak u panelákového řešení. Pojetí může být maximalistické, rozmáchlé nebo umírněné, ale i kupř. velmi minimalistické.

Orientace dispozice i klienta

Začneme pěkně od „podlahy“, což je pro nás umístění ložnice v rámci bydlení. Pokud zařizujeme novostavbu, je možné ovlivnit rozmístění místností v dispozici v závislosti na světových stranách a dalších kritériích zmiňovaných v předešlém článku. U domu jakéhokoliv typu by měl tyto věci uhlídat architekt, a proto je vaše společná kooperace takřka nezbytná. Rozhodně by nemělo být pravidlem, že z úsporných důvodů toto spojení vynecháme a věci řešíme sami. I když je spousta velmi šikovných laiků, mnohdy možná šikovnějších než leckterý graduovaný „odborník“, není toto počínání možné paušalizovat. Nikdo po nás přece nemůže chtít znalost všeho, čeho se lidský život a naše počínání dotýká. Jinak jednoho dne, podle tohoto kvazipravidla vezmeme věci tzv. „do svých rukou“, a k zubní vrtačce nebo skalpelu je už jenom krok. Shodneme se, že kupříkladu operace slepého střeva svépomocí asi nebude řešením našich potíží. To vše už tady bylo v předešlých letech a tato drobná neúcta k profesionálům, spojená se šetrností, nám stále, občas kontraproduktivně, formuje naše pragmatické počínání. Takže tudy raději ne. Pokud možno se tohoto pravidla držme ve věcech, které tento přístup vyžadují. Naše rozprava z vás stejně tak nemá udělat odborníka, ale spíše člověka znalého problematiky. Možná blíže bude ono lidové: „důvěřuj, ale prověřuj“. Takže zpět k naší - vaší ložnici. U stavby domu či bytu lze hodně věcí ovlivnit při modelové situaci, jakou je projekt vašeho bydlení. Tyhle „myšlenkovopapírověpočítačové“ úvahy slouží k tomu, aby eliminovaly případné pozdější rozčarování zabalené do zklamaného povzdechnutí: „proč“.

Analýza a rozvaha jsou na místě

Skutečně můžeme domyslet společně podrobnosti, které vás možná ani nenapadnou. To vše je na empatickém a profesionálním vedení odborníkem. Pokud po vás odborník v kuchyňském studiu vyžaduje rozmístění zásuvek pro spotřebiče v kuchyňské lince, přívod a odpad vody pro dřez, drtič odpadků a myčku, nevidím důvod, proč bychom totéž nemohli (neměli) udělat při společné úvaze o ložnici, či jiné části bytu. Různé bydlení, různá kritéria a) novostavba b) již existující zástavba, různá metráž bytů a tudíž různá řešení vč. malometrážních bytů c) panelová stávající zástavba d) půdní vestavby e) loftové bydlení f) speciální bydlení typu freedomky aj. a) novostavba - nový dům, nový život Novostavba je již zmiňovaným celkem, ale ne všechno bydlení máme možnost řešit takto pěkně od začátku. Některé obecné zásady jsme již zmínili a další přijdou na řadu v dalších dílech našeho povídání. b) + c) stávající zástavba - starší domy v centru města i na sídlišti U malometrážních bytů nebo bytů, kde poloha místností je již pevně daná, musíme vzít zavděk tím, co nám dispozice nabízí. Stejně tak se chovala dřívější panelová zástavba, kdy unifikované dispozice byly používány u sídlištních celků necitlivě a dispozice se leckdy otáčela společně se stavbou, bez ohledu na potřebná kritéria. Obdobně to platilo u starší zástavby. Zde spíše potom platí: zvážit, zda potíže, které takové bydlení skýtá, má pro nás smysl nebo ne. Někomu to může být lhostejné, jiný má svůj důvod pro toto řešení, pro jiného to může být nepřekonatelný problém. Pokud je dispozice řešena již dříve proti pravidlům, jako je orientace vůči světovým stranám aj., lze pochopitelně tyto potíže řešit kupříkladu okenními markýzami, roletami, nebo nákupem klimatizace. Je možné i zaměnit místnosti mezi sebou, umožní-li to kupř. odpady, vnitřní dělení dispozice, velikost, funkčnost i logistika komunikací, dveřní a okenní otvory aj. Opět zdůrazňuji, že bydlet zde budete vy, a máte plné právo se svodně rozhodnout. d) půdní vestavby - sen takřka v nebi Obdobná kritéria jsou kladena na bydlení v půdních vestavbách. Tato velmi atraktivní alternativa bydlení má svá úskalí, ale i své kouzlo. Půdní prostor lze přizpůsobit vašim představám a přitom naplnit literu doporučujících norem. Toto bydlení může být při „správném a kvalitním“ provedení velmi příjemné a leckdy vkusné a neotřelé. Snoubí se nám zde veškeré estetické klady původních dřevěných střešních vazeb s přiznanými trámy, s možnostmi klasického zdiva, sádrokartonu, skla a kovu aj. To vše nám umožní vytvoření zajímavých zákoutí, různých výškových úrovní, mezonetu, lodžie aj. Je vhodné část střešních oken nahradit vikýřem s klasickým oknem, střechu lze snadno využít k umístění fotovoltaických nebo solárních panelů. e) loftové bydlení - z fabrické haly krásný byt Totéž platí o (u nás) poměrně novém trendu, a tím je loftové bydlení. Toto bydlení vzniká převážně rekonverzí původních industriálních budov na jinou funkci. Touto funkcí je bydlení. Stejně jako u novostaveb a půdních vestaveb je jen na nás a naší peněžence, jaké bude toto bydlení. Toto bydlení nemusí být nutně spojeno jen s objekty bývalých fabrických hal. Je to prostě typ bydlení s velkými prostory, velkoplošnými okny, patrem aj. Vychází z názvu „loft“, což je prostorný, velký, velkoprostorový. Toto řešení je spojeno se specifickým typem bydlení a tím i typem lidí zde žijících. Řešení může být tedy velmi vkusné, otevřené, s propojením místností. Opět máme možnost zatraktivnit dispozici případným mezonetovým či víceúrovňovým řešením. Pokud jsou byty vytvořeny ve stávající industriální stavbě, potom jsou leckdy poplatné tomuto stavu věcí. Příkrá schodiště, nákladové výtahy, příčky hlavně z nábytku nebo tam, kde to dovolí pilíře či sloupy, dispozice (ztráta soukromí), špatná zvuková a tepelná izolace (vysoké náklady na odstranění těchto věcí). Toto bydlení není tedy pro každého, ale svému majiteli umožní atraktivní, exkluzivní, prostorné a svobodné bydlení s novými netradičními materiály. Nebo naopak tradičními materiály a jejich spojením může vzniknout moderní, luxusní, velmi sofistikované, ale i harmonické bydlení, odpovídající naší době. Každému podle jeho představ, možností, naturelu a vkusu. f) Freedomky - minimalistické, ale velmi funkční řešení Freedomky jsou poměrně novým konceptem bydlení. Navazují na meziválečné koncepce minimálního bytu, dřevostavby, či úspornou koncepci karavanů nebo mobilních domů. Propracovanost a případná sofistikovanost provedení však odpovídá nárokům dnešní doby. Výhodou freedomků je velmi promyšlená koncepce ekologického, svébytného bydlení. Navzdory svému minimalistickému pojetí, skýtá veškeré výhody a pohodlí klasického bytu. Jeho pořizovací cena je nižší než u klasického bydlení obdobného typu a velikosti. Dům může být zcela samostatný, bez závislosti na stávajících sítích, může se měnit velikostně i kvalitativně, dle vašich potřeb a možností. Po nalezení vhodného pozemku lze tento domek umístit a prakticky ihned obývat. Tento způsob bydlení je určen pro mladé lidi, stejně tak pro seniory, kteří se hodlají usadit na klidnějším místě, popř. jako rekreační bydlení. Obdobný typ obydlí lze následně využít jako buňkový systém při katastrofách typu záplav aj. Vše je zde velmi vkusně propracováno do detailů, řešení je velmi účelné a praktické. Díky kvalitě provedení je domek vhodný pro nízkonákladové bydlení.

Každému podle jeho představ

Podle těchto různých typů bydlení a potřeb člověka může ložnice měnit své místo v hierarchii místností, svoji velikost, umístění (se zřetelem na zmiňovaná kritéria), svůj ráz aj. V loftovém, půdním nebo mezonetovém bytě může být ložnice oázou klidu, umístěná v patře, uzavřená a stranou od rušnějších částí bytu. Totéž platí pro umístění ložnice v bytech ve starší zástavbě nebo v panelových domech. Stejně tak může být otevřená ložnice na patře s průhledem do spodních pasáží bytu, např. u mladých lidí s moderním pojetím bydlení, Pokud zde existuje varianta místnosti, kde můžete za sebou zavřít dveře v případě nemoci aj., může být i takovéto řešení velmi atraktivní. Pochopitelně zde nemáme šanci postihnout všechny typy bydlení a v nich umístění ložnice. Stejně tak ložnice může být v pojetí každého člověka jinak umístěný a řešený prostor. Pro začínající rodinu v malém bytě, může být ložnice součástí pokoje obývacího, někdy zde může spát více osob či děti. Pro jiného může být ložnice místnost velikosti tělocvičny a na konci chodby totéž pro partnerku. My budeme pro zdravý spánek a odpočinek vycházet z řešení ložnice jako oddělené místnosti pro manželskou dvojici, jednotlivce, či děti, pokud je tato místnost oddělená od místnosti denní a to bez komunikačních a funkčních komplikací. Maximálně napojené na šatnu či sociální zařízení určené pouze pro ty, kdo tuto ložnici obývají.

Nestandardní řešení - pokusy a omyly

Na ukázku se podívejme na pár příkladů, které jsou, mírně řečeno, nestandardní.  Můžeme zmínit kupř. ložnice v obrovských kanalizačních betonových rourách s proskleným čelem, kde dvojlůžko zabírá celou šířku (průměr) „ložnice“. Stejně tak lze ekologické bydlení nalézt ve větvích stromů, kdy obytná buňka navazuje na principy vycházející z bioniky (věda zabývající se principy přírody, přírodnin a živých organizmů a uplatňující tyto vzory ve struktuře stavby či nových technologiích). Bez zajímavosti nejsou ani pokusy vytvořit nové typy bydlení, jako například skupina domků ve tvaru koule na noze, ve které je schodiště do patra. Podivné uskupení padesáti, jakoby nízkých vodárenských věží s okýnky jako u ponorky z knih Julese Verna, najdeme v městečku S‘ Hertogenbosch v Holandsku. Tento pokus byl v současnosti odsouzen do role levného bydlení pro studenty. Stejně podivně působí v holandském Helmondu domky, které jsou vlastně krychle postavené na jednom z vrcholů. Večer, kdy za okny bylo vidět obyvatele této podivné architektury, vše působilo neskutečně futuristicky a bizarně. Stejně tak podivně může působit bydlení pod zemí, kdy zeleň a zemina izolují dům do polohy pasívního domu. Vkusně vyřešené části prosklených stěn v půdním zářezu působí velmi nenásilně a vzniklé propojení s přírodou je velmi příjemné a šetrné. Tyto domy jsou leckdy, přes zdánlivý příklon k přírodě, velmi sofistikovaně řešeny. Ne nadarmo nám to připomíná původní principy začlenění starých zemědělských stavení do rázu přírody. Rámec a oporu domu tvoří stará lípa, remízek stromů, svah s porostem. Nevěřícně hledíme na tuto symbiózu a přemýšlíme, na které škole dotyčný majitel statku tehdy studoval. Jak prosté, on jenom pokorně sledoval přírodu, přizpůsoboval se jí, neničil si své okolí, vycházel z regionálních zdrojů. Při vší komplikovanosti a nepochopitelnosti těchto zdánlivých výstředností zde bydlí lidé, no a mají tam, mimo jiného i své ložnice. Pokud se nedržíme zaběhnutých zvyklostí a šablon, a neptáme se, kam např. pověsit v takovém bydlení obrázky, proč stěny nejsou svislé a strop vodorovný, pak toto alternativní řešení, může být pro někoho zajímavé a hlavně nevšední.

Myslete komplexně

Nedílnou součástí kvality ložnice je její poloha ve vztahu vůči vlivům, které nelze postihnout tak snadno, jako ostatní kritéria. Dříve lidé tento vliv poznali podle toho, kam se stočila kočka a naopak pes se tomuto místu vyhýbal. Děti a osoby citlivější tušily, že toto místo je něčím nevhodné. Dospělí při delším pobytu na takovém místě cítí poruchy spánku, rozladěnost, nervozitu a únavu. Ano, hovoříme o geopatogenních zónách. Jejich vliv je způsoben podzemním vodním tokem, geologickou anomálií (půdní poklesy, zlomy, zvrásnění, radioaktivní místa), podzemními kavernami, nebo vlivem geomagnetického pole naší zeměkoule. Toto působení se bohužel s výškou domů a pater zvětšuje a rozšiřuje. Pokud je to možné, je vhodné se těmto místům vyhnout rozestavením mobiliáře, hlavně lůžka. Pokud tuto možnost nelze využít, je dobře poradit se s člověkem, který se zabývá rušením nebo eliminováním těchto vlivů. Dříve bylo možné tyto vlivy konzultovat s proutkařem, dnes je možné je detekovat senzibilním člověkem, který se touto problematikou zabývá. Existují lidé, kteří bez pomoci virgulí aj. cítí tyto jevy, popř. slyší, jak teče podzemní voda. Tato problematika není produktem nějakého šarlatánství, znali ji ve starém Egyptě, v Číně před více než 4000 lety. I toto hledisko je dobré neopomenout, i když o něm mnozí lidé pochybují. Důsledky mohou být ovšem fatální, počínaje špatnou kvalitou spánku, drobnými potížemi, až po možná vážná onkologická onemocnění. Takže věřím, že naše exkurze do principů umístění ložnic podle kritérií daných normou nebo umístění a typu ložnice v závislosti na typu bydlení (včetně alternativního bydlení) vám trochu utříbila myšlenky a byla přínosem pro vaše další počínání.

Publikováno: 14. 07. 2017

Kategorie: Ložnice

Autor: Adam

Tagy: umístění ložnice