Hromosvody: Ochrana proti ničivé síle blesku

Blesk, to fascinující přírodní divadlo, nás může ohromit svou krásou, ale také nám připomenout, jak ničivou sílu může mít. Chcete-li chránit svůj dům a elektroniku před touto nepředvídatelnou silou, je nezbytné mít správně nainstalovaný hromosvodový systém. Abychom pochopili, jak hromosvody fungují, musíme nejdříve pochopit samotný blesk.

Co je to blesk?

Blesk je mimořádně silný elektrický výboj, který hledá nejkratší cestu k zemi. Země je jediným místem, které bezpečně absorbuje tuto energii. Při zásahu domu bleskem dochází k okamžitému zvýšení napětí na všech vodivých předmětech v okolí. To může způsobit vážné škody na elektrických zařízeních a v horším případě dokonce požár.

Hromosvody jako ochrana

Hromosvody jsou konstruovány tak, aby přitáhly blesk a navedly ho do země, místo aby ho nechaly udeřit přímo do domu nebo budovy. Když blesk udeří do hromosvodu, vytvoří se bleskový proud, který se následně bezpečně rozvede do země. To znamená, že elektrická energie z blesku nezasáhne váš dům ani elektroniku uvnitř.

Tip: Zajímá vás, jaká je pro montáž hromosvodu cena? Podívejte se na stránky firmy HromoElektro s.r.o., která nabízí komplexní služby v oblasti hromosvodů a mimo jiné i výkopové práce.

Vnitřní ochrana před bleskem

I když je hromosvodový systém klíčovým prvkem ochrany proti blesku, je také důležité myslet na vnitřní ochranu před bleskem. Té lze dosáhnout pomocí svodičů přepětí, které se instalují na přívod elektřiny a rozvodu v domácnosti. Tyto svodiče jsou schopny absorbovat nadměrnou elektrickou energii, která by mohla způsobit poškození spotřebičů nebo elektrických zařízení uvnitř domu.

Ochrana před přepětím jako povinnost

Je důležité si uvědomit, že povinnost ochrany před přepětím je zakotvena v českých technických normách týkajících se elektroinstalace a elektrických zařízení. Tyto normy, včetně normy o ochraně před úrazem způsobeným elektrickým proudem a normy o uzemňování, stanovují požadavky pro správnou instalaci hromosvodu a svodičů přepětí. Kromě toho existuje soubor norem, který se zabývá ochranou před bleskem (ČSN EN 62305).

Hromosvody jsou klíčovým prvkem ochrany proti ničivým účinkům blesku. Správně nainstalovaný hromosvodový systém může zachránit váš dům před destrukcí a ochránit vaše elektronické zařízení před poškozením způsobeným bleskem. Je důležité dodržovat české technické normy a zajistit jak vnější, tak i vnitřní ochranu před bleskem, abyste mohli žít klidně a bez obav před náhlými útoky přírody.


Publikováno: 27. 09. 2023 / Aktualizováno: 29. 09. 2023

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam