Zakladanie stavieb na kľúč: torkréty, zemné klince aj mikropilóty

Pre rôzny typy stavieb, predovšetkým pre dopravné stavby, priemyselné stavby, občianske stavby a pre stavbu halových objektov je dôležitou súčasťou celého procesu výstavby profesionálne založenie stavby. Špecialistom na túto oblasť je STAVEX TOP s.r.o. STAVEX TOP sa špecializuje na torkréty, veľkopriemerové pilóty, štrkové pilóty technológiou FRANKI, na maloprofilové prvky (zemné kotvy, zemné klince mikropilóty, spevňujúce a tesniace injektáže) a železobetónové základové konštrukcie. Práce špeciálneho zakladania poskytuje spoločnosť na kľúč, vrátane vlastnej techniky, autodopravy, i návrhov operatívnych riešení pri realizácii prác. Podrobný prehľad činností nájdete na webových stránkach firmy www.stavextop.sk. Torkréty slúžia na dočasnú stabilizáciu aj opravu poškodených železobetónových konštrukcií Medzi často využívané maloprofilové prvky pri špeciálnom zakladaní stavieb patrí torkrét. Typickým použitím torkrétov je v cestnom priemysle. Pomocou torkrétov sa dočasne stabilizujú výruby tunelov. Používajú sa aj pri opravách poškodených a narušených železobetónových konštrukcií. Často sa jedná o stabilizáciu pri sanácii mostných pilierov. Torkrétmi sa stabilizujú taktiež stavebné jamy, svahy a líniové stavby. Ako súčasť trvalých konštrukcií nájdu uplatnenie pri pilótových stenách s hladenou úpravou.

Ak potrebujete zvýšiť stabilitu svahu je vhodnou technológia zemných klincov

Zemné klince vystužujú a zosilňujú svahy, používajú sa pri hĺbení výkopov a eliminujú riziká zosuvu nestabilných povrchov svahov. Používajú sa tiež v kombinácii s KARI sieťami s nanesením striekaného betónu. Realizáciu zemných klincov ponúka taktiež STAVEX TOP. Mikropilóty sa hodia pre nové hĺbkové základy, aj pre podchytávanie stávajúcich stavieb Tento štíhly základový prvok klame svojou veľkosťou. Má schopnosť prenášať zaťaženie do hlbších vrstiev. Týmto spôsobom je možné zachytiť už existujúce objekty a zlepšovať vlastnosti základov tam, kde si to žiada rekonštrukcia či plánovaná nadstavba. Mikropilóty dokážu však taktiež stabilizovať svahy, líniové stavby, stavebné jamy a hodia sa aj pre hĺbkové základy stožiarov.

Ak hľadáte špecialistu na založenie objektu, oslovte STAVEX TOP s.r.o.

Založenie stavby, hĺbkové zakladanie, či špeciálne zakladanie stavieb – to všetko je iba iný názov pre stavebné činnosti, na ktoré sa STAVEXTOP s.r.o. špecializuje. Firma realizuje základové rošty, pilótové hlavice a pilótové základy, vŕtané pilóty (pre stavby na vŕtaných pilótach), mikropilóty či základové pätky. Práce špeciálneho zakladania realizuje firma nielen na Slovensku, ale prostredníctvom pobočky REALEX TOP s.r.o. aj v Českej republike. Práce ponúka spoločnosť taktiež v Poľsku, v Maďarsku a v ďalších štátoch Európy.

Publikováno: 25. 05. 2021

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam