Co je ČOV a jak funguje?

Čistička odpadních vod je zařízení určené k čištění odpadních vod z domácností a menších průmyslových provozů. Domovní...

AEG

Co že je to ten bojler?

Jede takhle kněz na kole a na zádech veze bojler. V polovině cesty ho zastaví policejní hlídka a jeden ze strážníků se kněze zeptá, co si to veze za monstrum. Kněz mu stroze odpoví, že bojler. Policisté se na sebe podívají a pokynou knězi, že může pokračovat. Po chvíli se jeden z nich zeptá kolegy:“Co že si to ten kněz...