Nahlížení do katastru nemovitostí je díky GeoPasu mnohem komplexnější

Katastr nemovitostí České republiky je důležitým zdrojem informací pro všechny, kteří se zabývají transakcemi s nemovitostmi. Obsahuje podrobné informace o nemovitostech a jejich právním stavu, které jsou nezbytné pro uskutečnění jakékoli transakce související s nemovitostmi.

Katastr nemovitostí slouží také jako veřejný zdroj údajů o nemovitostech v České republice, včetně jejich popisu, soupisu, geometrického a polohového určení a zápisu práv. Katastr umožňuje nejen ověřit skutečné vlastníky nemovitostí, ale také jejich právní stav, jako jsou smluvní zástavní práva, soudcovská zástavní práva a věcná břemena k pozemkům.

Potřebné údaje ohledně každé nemovitosti či parcely se zapisují do dokumentu zvaného list vlastnictví (LV). Tento dokument je k dispozici online prostřednictvím online náhledu nebo ke stažení v plném rozsahu na webu. Tištěnou verzi lze získat na katastrálním úřadě nebo na Czech Pointu, a to za cenu 50 Kč/strana.

Katastrální mapa České republiky je neocenitelným nástrojem pro každého, kdo se podílí na transakcích s nemovitostmi, neboť poskytuje podrobné informace o nemovitosti a jejím právním stavu. Je spolehlivým zdrojem údajů pro soukromé i veřejné uživatele a zajišťuje správnost každé transakce s nemovitostmi.

V čem je lepší GeoPas.cz? GeoPas.cz poskytuje komplexní přehled o nemovitostech v České republice kombinací veřejně dostupných informací z katastru nemovitostí s údaji z dalších portálů a zdrojů (např. katastrální území Týniště nad Orlicí). Propojuje datové vrstvy s územními celky a poskytuje podrobnosti, jako je pokrytí internetem, dostupnost bankomatů, hluk v životním prostředí, znečištění ovzduší, záplavová území, radonový index nebo zda na určité adrese sídlí firma.

Publikováno: 19. 01. 2023

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam