Smart City: Moderní senzory umožní městem skočit do budoucnosti

Ve světě, který se tak rychle vyvíjí, jsou města neustále vyzývána k tomu, aby hledala neotřelé způsoby, jak zlepšit život svých občanů a zároveň efektivně spravovat své zdroje. Jedním z takových inovativních řešení je koncept "smart city" neboli chytrého města, které využívá moderní technologie k optimalizaci různých aspektů městského života. A právě firma ELMIK přináší revoluční přístup k chytrým městům s nabídkou rozmanitých senzorů, které pomáhají městům, aby byla efektivnější a udržitelnější.

Chytré osvětlení

Jednou z klíčových inovací, kterou firma ELMIK nabízí, je chytrý modul veřejného osvětlení. Tento modul umožňuje městům šetřit energií tím, že díky němu mohou nastavit intenzitu svitu jednotlivých LED svítidel prostřednictvím přehledné aplikace. Tato intenzita svitu může být dokonce upravována každou hodinu, což umožňuje dosáhnout maximální energetické efektivity. Tato technologie není jen výhodná pro životní prostředí, ale také pro města, která mohou získat až 100% dotaci z Národního plánu obnovy (NPO) na modernizaci veřejného osvětlení s touto funkcí.

Bezdrátový rozhlas a komunikace

S aplikací ELMIK města nezískávají jen kontrolu nad veřejným osvětlením. Díky digitálnímu modulu obousměrné komunikace mohou mít také přehled o stavu bezdrátového rozhlasu. Tento modul umožňuje monitorovat stav hlásičů, zda jsou nabité, zda vysílají, jaké je aktuální napětí akumulátorů, a dokonce i to, v jakém stavu se nachází víko bezdrátového hlásiče, což může zabránit krádežím.

Efektivní nakládání s odpady

Se senzory monitorujícími zaplněnost kontejnerů mohou města efektivněji plánovat svozy odpadů. Občané mohou snadno zjistit, zda je kontejner plný, a tím přispět k udržitelnějšímu nakládání s odpady.

Měření energie a vody

Důležitým prvkem chytrého města je také měření energie a vody. Díky modulům, jako jsou modul vzdáleného odpočtu vodoměrů či modul vzdáleného odpočtu elektroměrů, je možné sledovat efektivnost využívání energie a předejít potenciálním haváriím, jako je prasklé potrubí. Navíc města mohou sledovat spotřebu vody v jednotlivých domácnostech a efektivněji spravovat své zásoby.

Zlepšení kvality života

Senzory nejsou omezeny jen na infrastrukturu a technologie. ELMIK nabízí také senzory pro monitorování kvality vzduchu, které upozorňují na znečištění prostředí venku i potřebu větrat v místnosti. To má pozitivní dopad na zdraví obyvatel a celkovou kvalitu života.

Přizpůsobení na míru potřeb obce

ELMIK rozumí tomu, že každá obec má své vlastní potřeby a požadavky. Proto umožňuje městům vybrat si senzory, které chtějí implementovat do své infrastruktury. Města také mohou dát občanům možnost žádat o instalaci senzorů do své sítě, což jim umožní mít větší kontrolu nad svými domácnostmi.

Chytré město je cestou do budoucnosti, která přináší efektivitu, udržitelnost a lepší kvalitu života pro jeho obyvatele. S firmou ELMIK mají města na dosah ruky moderní technologie, které mohou využít k dosažení těchto cílů. Pokud vaše obec hledá inovativní způsoby, jak se stát chytrým městem, neváhejte se obrátit na ELMIK a zkuste přizpůsobit budoucnost dle svých potřeb.


Publikováno: 27. 09. 2023 / Aktualizováno: 28. 09. 2023

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Adam